jV versionshistorik

2 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.51 51.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.7a1pre

0.51 is just a trivial update to install.rdf to support Firefox 3.5.*. I apologize for the delay.

Version 0.50 106.0 KiB Fungerar med Firefox 1.5 - 3.5b4pre

Adds a preference as to whether you want to see assertion failures as alerts [defaults to off].
Disables jV on Google Spreadsheets.
Fixes a visual-mode bug.