JS Switch versionshistorik

4 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.2.10.1-signed 11.3 kB Fungerar med Firefox 3.0 and later

* Fixed: more comprehensive texts (JavaScript Enabled / JavaScript Disabled) for toolbarbutton

Version 0.2.9.1-signed 8.2 kB Fungerar med Firefox 3.0 and later

Add a accesskey to Tool Menu Option

Version 0.2.8.1.1-signed 8.2 kB Fungerar med Firefox 3.0 and later

The 0.2.8 file seems broken and can't be downloaded. Try 0.2.8.1 please.

Version 0.2.5 9.2 kB Fungerar med Firefox 1.0 - 3.6a1pre