Integrated Inbox for Gmail and Google Apps versionshistorik

59 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 3.8.10 2.0 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 56.*

Version 3.8.8 1.1 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 56.*

Version 3.8.5 1.1 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 39.0

Version 3.8.4 3.0 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 47.*

Fix for Multi-process FF

Version 3.8.3 1.1 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 45.0

Version 3.8.2 1.1 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 44.0

Version 3.8.0 1.1 MiB Fungerar med Firefox 38.0a1 - 44.0

Version 3.7.4.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 26.0 - 41.0

Version 3.7.3.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 26.0 - 40.0

*** Bug Fix Release ***

Version 3.7.2.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 26.0 - 38.0

Version 3.5.2.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 26.0 - 36.0

Version 3.5.1.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 35.0

Version 3.4.15.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 34.0

Bug Fixes

Version 3.4.12.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 34.0

Version 3.4.9.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 33.0

Version 3.4.7.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 33.0

Minor Bug Fixes
** Known Issue ** Search is broken in Google Voice

Version 3.4.3.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 33.0

Version 3.4.1.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 21.0 - 32.0

New: Dropbox for Pro
New: Instapaper for Plus

Critical: Loading bug with Firefox 28

Major: Google Voice deader hider fixed
Major: Gmail header change related bugs
Major: Fixed Google Plus notification count

Minor: Detection of Gmail language bug

Version 3.4.0.1-signed 1.9 MiB Fungerar med Firefox 23.0 - 30.*

New: Dropbox for Pro
New: Instapaper for Plus

Critical: Loading bug with Firefox 28

Major: Google Voice deader hider fixed
Major: Gmail header change related bugs
Major: Fixed Google Plus notification count

Minor: Detection of Gmail language bug

Version 3.3.0.1-signed 2.1 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 29.0

New: Evernote Support!
Major: Fix for users using RHS Chat
Minor: Fixed Google Groups Favicon
Minor Fixed Issues with Page Title

Version 3.2.2.1-signed 2.1 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 28.0

Change Log:
New: Feedly and Twitter unread counts in Integration Title and Page Title

Critical: Fix for Gmail Header change that hid settings menu.

Major: Fix for floating mail toolbar when scrolling
Major: Fix for unread item counts when using Gmail's tabbed inbox

Version 3.2.0.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 27.0

Added: Twitter and YouTube

Critical: Support for new Google Bar

Major: Improved performance by remove mutations
Major: Free users no longer getting accidental expiration messages

Minor: Fixed bug with Auto Expander settings not being stored
Minor: Added preferences to debug log messages

Version 3.1.2.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 25.*

* Added support for Feedly and Google.com
* Many bug fixes

Version 3.0.12.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 26.0

Version 3.0.11.1-signed 2.0 MiB Fungerar med Firefox 19.0 - 25.0

Version 2.8.9.1-signed 310.2 KiB Fungerar med Firefox 8.0 - 21.*

Version 2.8.8.1-signed 311.0 KiB Fungerar med Firefox 8.0 - 15.0.*

Version 2.8.7.1-signed 310.9 KiB Fungerar med Firefox 8.0 - 22.0

Version 2.8.6.1-signed 311.0 KiB Fungerar med Firefox 8.0 - 18.0a1

Version 2.8.5.1-signed 311.0 KiB Fungerar med Firefox 8.0 - 12.0