HalloFF versionshistorik

6 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.20090609 809.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.5.*

- Fixed form auto fill issue on Windows and Linux.
- Updated for Firefox 3.

Version 2.100608 809.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.0.*

Cleaned up the scrollbars a bit.
Updated status bar addon font colors.

Version 2.092408 803.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.0.*

Updates:
- New bone scrollbars.
- New right click menus.
- New grave tabs.
- New creepy fence bookmarks/toolbar background.
- New pumpkin throbber.
- Orange find bar background.
- Cleaning up big back button.
- Other misc. cleanup.

Version 2.091408 775.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.0.*

Updated for Firefox 3.

Version 0.5.5 678.0 KiB Fungerar med Firefox 2.0b1 - 2.0.0.*

Firefox 2 Support

Version 0.5.0 467.0 KiB Fungerar med Firefox 1.0 - 1.5.0.*

First public release. Not perfect but good enough to use.