Svenska Fria Ordlistan versionshistorik

20 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.18 1.4 MiB

Ett antal mindre uppdateringar.

Version 1.17 1.4 MiB

Ett antal mindre uppdateringar.

Version 1.16 1.4 MiB

Diverse mindre uppdateringar.

Version 1.15 1.4 MiB

Diverse mindre uppdateringar.

Version 1.14 1.4 MiB

Diverse uppdateringar och rättelser.

Version 1.13 1.4 MiB

Ett antal ord har lagts till. Ett antal felaktiga sammansättningar har blockerats.

Version 1.12 1.4 MiB

Ett stort antal ord har lagts till.

Version 1.11 1.3 MiB

Ett antal ord och sammansättningar har lagts till.

Version 1.10 1.3 MiB

En omfattande korrekturläsning har lett till att många småfel har rättats. Några föråldrade eller mycket ovanliga ord har tagits bort. Ett antal sammansättningar och egennamn har lagts till.

Version 1.9 1.3 MiB

Åtskilliga ord (främst sammansättningar, egennamn och informella ord) har lagts till. Vissa ovanliga ord och felaktiga sammansättningar har tagits bort.

Version 1.8 1.3 MiB

Många egennamn har lagts till. Främst svenska ortnamn, men även personnamn, namn på vattendrag, läkemedel och stadsdelar m.m. Stödet för sammansättningar med egennamn har förbättrats.

Åtskilliga nyord har lagts till. Vissa av dem är informella och/eller kontroversiella. De grövsta av dem är spärrade från att användas som rättstavningsförslag till rödmarkerade ord.

Ett antal suspekta sammansättningar som tidigare godkändes har blockerats. Många korrekta sammansättningar har lagts till.

Version 1.7 1.3 MiB

Förbättrat stöd för treledade sammansättningar. Många ortnamn har lagts till. Några suspekta sammansättningar har tagits bort.

Version 1.6 1.3 MiB

Många korrekta men ovanliga ord har tagits bort eftersom de är alltför lika andra, betydligt vanligare ord. Tusentals sammansatta ord och en del egennamn har lagts till.

Version 1.5 1.3 MiB

Ett antal sammansättningar som oftast förekommer som stavfel av andra ord har tagits bort. Stödet för treledade sammansättningar har förbättrats. Ett antal ord och egennamn har lagts till.

Version 1.4 1.3 MiB

Några hundra ord, egennamn och sammansättningar har lagts till.

Version 1.3 1.3 MiB

Ett antal nyord och egennamn har lagts till.

Fler treledade sammansättningar hanteras korrekt.

Fler suspekta sammansättningar rödmarkeras.

Version 1.2 1.3 MiB

En översyn av verbsammansättningar har påbörjats.

Ett antal korrekta, om än mindre vanliga, böjningsformer av befintliga ord har lagts till.

Fler treledade sammansättningar behandlas korrekt.

Version 1.1 1.3 MiB

Diverse ord och sammansättningar har lagts till. Ett litet antal suspekta sammansättningar godkänns inte längre.

Version 1.0 1.3 MiB

Ett antal ord och sammansättningar som är alltför lika andra, betydligt vanligare ord har tagits bort.

Ordlistan distribueras numera under licensen LGPL v3.

Version 0.1 1.2 MiB