FireFTP versionshistorik

58 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.0.31 1.0 MiB Fungerar med Firefox 51.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

backwards compatibility fix for latest Firefox

Version 2.0.28 1.0 MiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

add diffie-hellman-group-exchange-sha256
fix sftp regression :-/

Version 2.0.27 1.0 MiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix bug in SSL exception dialog
add hmac-sha2-256/512 support

Version 2.0.26 1008.8 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix deletion of files when file is invalid

Version 2.0.25 1008.8 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

add support for latest firefox, fixing removal of let-block feature

Version 2.0.24.1-signed 847.7 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Re-enable tip jar

Version 2.0.23.1-signed 847.6 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix blank password UI flow

Version 2.0.22.1-signed 847.6 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

adds new kex policy
other minor bug fixes

Version 2.0.21.1-signed 845.1 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Firefox 32 compatibility update

Version 2.0.20.1-signed 849.9 KiB Fungerar med Firefox 32.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Firefox 32 compatibility update (not backwards-compatible with 31)

Version 2.0.19.1-signed 850.1 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Translation updates

Version 2.0.18.1-signed 849.8 KiB Fungerar med Firefox 26.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

various minor bug fixes/tweaks

Version 2.0.17.1-signed 848.8 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Locale updates for Finnish and Czech.

Version 2.0.16.1-signed 848.4 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix compatibility with Firefox 22

Version 2.0.14.1-signed 848.2 KiB Fungerar med Firefox 21.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix compatibility with Firefox 22

Version 2.0.13.1-signed 852.1 KiB Fungerar med Firefox 18.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix dragging of files on linux
fix compatibility with firefox v.20
add all locales to version of FireFTP on addons.mozilla.org

Version 2.0.11.1-signed 334.7 KiB Fungerar med Firefox 18.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

fix bug with dragging files from outside of FireFTP

Version 2.0.10.1-signed 334.6 KiB Fungerar med Firefox 18.0 och senare, SeaMonkey 2.1 och senare

Fix bug with directories not working when cached

Version 2.0.7.1-signed 333.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Fixed regression of migration of some accounts from previous eval() method

Version 2.0.6.1-signed 333.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Fixed support for deleting files on OS/2 and SunOS
Fixed regression with navigating to directories via ftp:// links
Fixed regression of having missing directories when concurrent transfers enabled

Version 2.0.5.1-signed 332.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Added support for transferring files over 4GB (finally!)
Added ability for accounts to be bookmarkable
Added pkey to ssh:// url, e.g. ssh://blah@yourserver.com/#pkey=%2FUsers%2Fblahuser%2F.ssh%2Fid_rsa (2.0.5 feature)

Version 2.0.4.1-signed 332.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Improved trashing items on Linux
Fixed bug with permissions on Mac when remote editing with a custom program
Fixed edge case bug when editing file
Fixed saving passwords based on port #

Version 2.0.1.1-signed 325.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Allow terminal access when using SFTP
Fix DNS leaking when using proxies
Improved custom commands UI

Version 2.0.1-signed 324.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

2.0 release: moving javascript SSH module from 'beta' to 'stable'
fixed some utf8 issues with SSH
fixed bug with not all passwords being exported

Version 1.99.5.1-signed 323.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

fixed/improved resuming of files in SFTP mode
improved SFTP for better stability, support for timestamp syncing, UTF8 characters

Version 1.99.4.1-signed 322.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

fixed handling of errors in SFTP to be handled more elegantly
fixed various other minor bugs

Version 1.99.3.1-signed 320.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

fixed issue with more directory listings related to STAT command

Version 1.99.2.1-signed 320.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

fixed issue with directory listing of some servers

Version 1.99.1.1-signed 325.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b1 och senare

Version 1.0.10 600.0 KiB Fungerar med Firefox 3.5 - 3.6.*

- fix issue with extra carriage returns at buffer boundaries when in ASCII mode
- fix issue with damaged files if REST command fails