elementary Firefox versionshistorik

2 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 31.0 1.1 MiB Fungerar med Firefox 31.0a1 - 56.*

Version 2.9 1.1 MiB Fungerar med Firefox 29.0a1 - 32.*