DM BBCode Extension versionshistorik

2 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.1 338.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 56.*

Fixed a bug that caused the image uploading window to hang around when the uploader was launched from a popup.

Version 1.2 149.0 KiB Fungerar med Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Fixed bug: Textarea BBCode menu was always displaying, now it only shows when right clicking on a text area