CLGaming_FireFox versionshistorik

5 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.06.1-signed.1-signed 468.6 KiB Fungerar med Firefox 18.0 och senare

Repack using SDK 1.14

Version 1.05.1-signed.1-signed 465.8 KiB Fungerar med Firefox 18.0 och senare

Fixed defect where stream key was displaying.
Upgraded to SDK 1.13.2

Version 1.04.1-signed.1-signed 465.0 KiB Fungerar med Firefox 14.0 och senare

- performance improvements
- updated to addon SDK v1.12

Version 1.03.1-signed.1-signed 450.1 KiB Fungerar med Firefox 13.0 och senare

Fixed security issue where DOM nodes were being created from HTML strings containing unsanitized data

Version 0.06.1-signed.1-signed 432.6 KiB Fungerar med Firefox 7.0 och senare

Switched to Add-on Kit 1.2.1

Repacked with shorter name to work around "<your add-on=""> could not be installed because Firefox cannot modify the needed file" known issue.

https://wiki.mozilla.org/Jetpack/Release_Notes/1.0#Known_Issues