au-revoir-utm versionshistorik

7 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3.1 169.0 kB Fungerar med Firefox 19.0 and later

Repacked with the SDK version 1.14

Version 0.3 166.5 kB Fungerar med Firefox 18.0 and later

Version 0.2 131.1 kB Fungerar med Firefox 4.0 and later

Version 0.1.3 145.4 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 and later

Version 0.1.2 150.5 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 and later

Version 0.1.sdk.1.0 250.9 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 and later

Version 0.1 250.9 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 and later