au-revoir-utm versionshistorik

9 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.1.0 5.1 KiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

Version 1.0.0 4.9 KiB Fungerar med Firefox för Android 48.0 och senare, Firefox 48.0 och senare

  • Prevents UTM parameters from ever being sent. Better for privacy.
  • Converted to WebExtension, meaning it will not prevent multiprocess Firefox.
  • Prevents query string parameters after the utm_ ones to be removed

Version 0.3.1.1-signed.1-signed 173.3 KiB Fungerar med Firefox 19.0 - 20.*

Repacked with the SDK version 1.14

Version 0.3.1-signed.1-signed 170.9 KiB Fungerar med Firefox 18.0 - 43.*

Version 0.2.1-signed.1-signed 135.7 KiB Fungerar med Firefox 4.0 - 19.*

Version 0.1.3.1-signed.1-signed 149.2 KiB Fungerar med Firefox 4.0b7 - 12.0a1

Version 0.1.2.1-signed.1-signed 153.7 KiB Fungerar med Firefox 4.0b7 - 10.0a1

Version 0.1.sdk.1.0.1-signed.1-signed 253.9 KiB Fungerar med Firefox 4.0b7 - 9.0a1

Version 0.1.1-signed.1-signed 254.0 KiB Fungerar med Firefox 4.0b7 - 9.0a1