au-revoir-utm versionshistorik

7 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 0.3.1.1-signed.1-signed 177.5 kB Fungerar med Firefox 19.0 och senare

Repacked with the SDK version 1.14

Version 0.3.1-signed.1-signed 175.0 kB Fungerar med Firefox 18.0 och senare

Version 0.2.1-signed.1-signed 139.0 kB Fungerar med Firefox 4.0 och senare

Version 0.1.3.1-signed.1-signed 152.7 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 och senare

Version 0.1.2.1-signed.1-signed 157.4 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 och senare

Version 0.1.sdk.1.0.1-signed.1-signed 260.0 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 och senare

Version 0.1.1-signed.1-signed 260.1 kB Fungerar med Firefox 4.0b7 och senare