Që të përdorni këto shtesa, do t’ju duhet të
shkarkoni Firefox-in