Zgodovina različic SavedSearchInSubFolders

2 različici

Bodite previdni pri starih različicah!

Te različice se prikazuje za namene sklicevanja in testiranja. Uporabljajte vedno samo najnovejše različice dodatkov.

Različica 1.3 17.3 KiB Deluje z Thunderbird 24.0 - 31.*

Različica 1.2 13.7 KiB Deluje z Thunderbird 8.0 - 20.*