História verzií confirm-mail

2 verzie

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.2 49.0 KiB Funguje s Thunderbird 2.0 - 12.*

Verzia 1.0.1 32.0 KiB Funguje s Thunderbird 2.0 - 9.*