Classic Firefox theme for SeaMonkey 0.0.14

Autor: artam

Téma pre SeaMonkey 2.x založená na vzhľade prehliadača Firefox.