DOM Inspector 2.0.14

Autor: SeaMonkey Council

Umožní preskúmať štruktúru a vlastnosti okna a jeho obsahu.