História verzií X-Mas

3 verzie

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.3 1.0 MiB Funguje s Firefox 2.0 - 2.0.0.*

Changes:
*fixed a few errors in the code
*made it possible to install & use both theme editions in firefox (wasn't possible before because both themes got the same internal name => causes errors in firefox)

Verzia 1.2 1.0 MiB Funguje s Firefox 2.0 - 2.0.0.*

Changes:
*fixed the display of small toolbar icons

Verzia 1.1 1.0 MiB Funguje s Firefox 2.0 - 2.0.0.*