História verzií Mythical Sirens Summer Night

3 verzie

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.2 1.4 MiB Funguje s Firefox 3.0 - 56.*

This is the same design as before, but compatible with Firefox 3.5.
Comments are appreciated!
Thank you,
*laura

Verzia 1.1 1.4 MiB Funguje s Firefox 3.0 - 3.0.*

Verzia 1.0 2.1 MiB Funguje s Firefox 2.0 - 2.0.0.*

this is a beta release - please report bugs.
feedback is appreciated - thank you!