Ikona doplnku Mac OSX Theme

Mac OSX Theme 0.0.1b1

Autor: Jerrick Davis Creative Inc

Mac OSX theme for firefox

Tento doplnok bol predbežne skontrolovaný Mozillou. Ďalšie informácie