Ohodnoťte svoju skúsenosť
Ako si užívate používanie doplnku History Cleaner?

Hodnotenie bolo uložené