Ohodnoťte svoju skúsenosť
Ako si užívate používanie doplnku DictionarySearch (Official Version)?
Doplnok zatiaľ nie je ohodnotený

Report this add-on for abuse

If you think this add-on violates Mozilla's add-on policies or has security or privacy issues, please report these issues to Mozilla using this form.

Prosím, nepoužívajte tento formulár za účelom nahlásenia chyby alebo ako žiadosť o nové funkcie; toto hlásenie je odosielané Mozille a nie vývojárovi.

Zrušiť