DeLorean_varNaM-Firefox 0.05.30.12

por killhellokitty

A metalic colored theme for Linux Gnome-Desktop. This theme is intended to be used with the DeLorean_varNaM Gtk Themes.

Este extra foi revisto preliminarmente pela Mozilla. Saiba mais