Ícone de Lingtoolbar - tłumacz z ling.pl

Lingtoolbar - tłumacz z ling.pl 4.35.1-signed.1-signed Requer reinicialização

por ling.pl

Ling - najobszerniejszy polski darmowy zbiór słowników. Wyszukiwarka Ling.pl, daje
dostęp do prawie 3 milionów haseł z 5 języków, w słownikach ogólnych,
specjalistycznych, angielskich, niemieckich, polskich, włoskich, hiszpańskich, rosyjskich i in.