Aby używać tych dodatków, potrzebujesz pobrać Firefoksa.