xora.pl, Skracacz — historia wersji

7 wersji

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 4.0.0 50.3 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.2.5 26.7 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.2.3 26.7 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.2.0 11.5 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.1.0 11.8 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.0.1 11.5 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 2.0.0 11.8 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze