Text Shadow — historia wersji

3 wersje

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 0.3.2008042901 29.0 KiB Działa z Firefox 1.5 - 56.*

Works on Firefox 3 beta5.

Wersja 0.3.2008031101 29.0 KiB Działa z Firefox 1.5 - 3.0b5pre

Improved: Button to toggle text shadow is available in the status bar.

Wersja 0.2.2007091601 26.0 KiB Działa z Firefox 1.5 - 3.0a7

Fixed: Wrong XPath expressions from CSS selectors disappeared.