Licznik Blogowy dobreprogramy — historia wersji

4 wersje

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 2.1 133.4 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 1.7 132.0 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 1.4 55.1 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 1.3 55.1 KiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 i późniejsze, Firefox 48.0 i późniejsze