Jadisco.pl – historia wersji

2 wersje

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 1.1.12 1.1 MiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 - *, Firefox 48.0 i późniejsze

Wersja 1.1.10 1.1 MiB Działa z Firefox dla Androida 48.0 - *, Firefox 48.0 i późniejsze