ChatZilla pl-PL – historia wersji

1 wersja

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 0.9.92a 49.2 KiB Działa z Firefox 3.6 - 50.*, SeaMonkey 2.0 - 2.44.*

Drobna korekta numeru wersji.