ChatZilla pl-PL — historia wersji

11 wersji

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 0.9.93 49.2 KiB Działa z Firefox 3.6 - 56.*

Aktualizacja do Chatzilli 0.9.93

Wersja 0.9.92 49.2 KiB Działa z Firefox 3.6 - 50.*

Pakiet zaktualizowano do wersji 0.9.92 Chatzilli.

Wersja 0.9.91.1-signed 44.6 KiB Działa z Firefox 3.6 - 40.*

Zaktualizowano dla ChatZilli 0.9.91.

Wersja 0.9.90.1.1-signed 44.0 KiB Działa z Firefox 3.6 - 32.*

Aktualizacja do wersjii ChatZilla 0.9.90.1.

Wersja 0.9.90.1-signed 43.7 KiB Działa z Firefox 3.6 - 23.*

Zaktualizowane do wersji 0.9.90

Wersja 0.9.89.1-signed 43.7 KiB Działa z Firefox 3.6 - 19.*

Zaktualizowano do wersji 0.9.89.

Wersja 0.9.88.2.1-signed 42.0 KiB Działa z Firefox 3.6 - 15.*

Kompatybilność z ChatZillą 0.9.88.2 i najnowszymi wersjami obsługiwanych aplikacji.

Wersja 0.9.88.1-signed 44.0 KiB Działa z Firefox 1.0 - 13.*

Zaktualizowano plik językowy do ChatZilli 0.9.88.

Wersja 0.9.87.1-signed 44.0 KiB Działa z Firefox 1.0 - 10.*

Zaktualizowano do wersji 0.9.87 ChatZilli.

Wersja 0.9.86.1.1-signed 45.0 KiB Działa z Firefox 1.0 - 6.*

Aktualizacja do ChatZilli 0.9.86.1. Kompatybilność z Firefoksem 4.0.

Wersja 0.9.86.1-signed 46.0 KiB Działa z Firefox 1.0 - 4.0.*

Dostosowano do Firefoksa 4.0.