Zoom Button for Thunderbird-versiegeschiedenis

3 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 0.0.8 16.2 KiB Werkt met Thunderbird 31.0 - 41.0a1

New icon
Zoom button is now available when viewing messages in a separate window

Versie 0.0.7 13.4 KiB Werkt met Thunderbird 10.0 - 31.*

New zoom button for the compose window
New graphics

Versie 0.0.6 11.0 KiB Werkt met Thunderbird 10.0 - 21.*

Addressed internal naming issues