Pictogram van Thunderbird Stock

Thunderbird Stock 0.9.1 Vereist herstart

door Petr Sedlacek

Stock Thunderbird theme extracted from Thunderbird 12.0

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel