Pictogram van Return Receipt Toolbar Button

Return Receipt Toolbar Button 0.20  Requires Restart

door Leszek Życzkowski

Voegt een knop Ontvangstbevestiging toe aan de werkbalk in het opstelvenster van een nieuw bericht.