Pictogram van Mail Redirect

Mail Redirect 0.8.7

door Pawel Krzesniak, Onno Ekker

Maakt het mogelijk om e-mailberichten te heradresseren (ook wel "bouncen") naar andere ontvangers