Pictogram van Dropbox for Filelink

Dropbox for Filelink 1.0.1  Vereist herstart

door mike_conley, mkmelin

Add Dropbox support to Thunderbird's Filelink feature.