Pictogram van Contacts Sidebar

Contacts Sidebar 0.7.1 Vereist herstart

door Jeroen Peters

Toont het adresboek in een zijbalk in het hoofdscherm van Thunderbird en kan eenvoudig aan- en uitgezet worden met de F4 functietoets.