Pictogram van Stop Tube HTML5

Stop Tube HTML5 0.2.1.1-signed.1-signed

door Kashif Iqbal Khan

Stops autoplay of YouTube HTML5 videos (WebM). It is Flash-Block equivalent for HTML5 videos.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel