Ghostery 8.1.2

Privacybeleid

Privacyverklaring van Ghostery®
Laatst bijgewerkt en geldig vanaf: 12 december 2013

Deze Privacyverklaring beschrijft onze informatiepraktijken voor de browserextensie van Ghostery. Ghostery is een gratis downloadbare browserextensie waarmee u kunt nagaan welke bedrijven u volgen ("Trackers") op een bepaalde website. Het is eigendom van Evidon, Inc. ("Evidon"), en kan worden gedownload op uw computer, met inachtneming van de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker ("EULA"). Met de informatie die Ghostery biedt, kunt u meer te weten komen over deze Trackers en persoonlijke controle over deze activiteit verkrijgen. Ghostery verzamelt geen persoonlijke gegevens over uzelf, zoals uw naam, adres of e-mailadres. Dergelijke informatie willen wij niet verzamelen. Wij zullen u later meer vertellen over wat we WEL verzamelen in deze Privacyverklaring. Maar wees gerust: U volgen, dat doen we niet. We weten niet wie u bent als u Ghostery downloadt.

Ghostrank™

Ghostery-gebruikers kunnen zich aanmelden voor een vrijwilligerspanel genaamd "Ghostrank". U kunt alleen in Ghostrank worden opgenomen door u aan te melden als onderdeel van het installatieproces van Ghostery, of door uw deelname te selecteren op de keuzepagina van Ghostery. Als u zich aanmeldt voor Ghostrank, staat u toe dat Ghostery alle trackers opspoort en registreert die kunnen optreden als uw met uw browser op het internet surft.

Welke gegevens worden er verzameld voor Ghostrank

Telkens als er door Ghostery een tracker wordt aangetroffen, verzamelt en verstuurt het de volgende anonieme gegevens naar Evidon: de tracker die door Ghostery is geïdentificeerd, de blokkeerstatus van de tracker, de domeinen die deze trackers bedienen, de tijd die nodig is om de pagina en de tracker te laden, de positie van de tracker op de pagina, de browser waarin Ghostery is geïnstalleerd, en standaard loggegevens van de webserver zoals uw webverzoek, de gegevens verzonden als antwoord op dat verzoek, het type browser, de taal van de browser en een tijdstempel voor het verzoek. De gegevens die we verzamelen hebben alleen betrekking op het volgen van elementen (we sporen op wie u volgt op het internet en lichten u erover in), en nooit op de individuen die met deze trackers te maken kregen.

Waar worden de gegevens voor gebruikt

De gegevens die we verzamelen helpen ons om onze kennis van trackers te vergroten en onze producten en oplossingen voor bedrijven te verbeteren. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om er personen mee te volgen of om advertenties op hen te richten. Ghostrank-gegevens kunnen als licenties aan bedrijven worden verkocht en worden opgenomen in de commerciële oplossingen die wij aan bedrijven bieden. Neem voor meer informatie contact op met Evidon of ga naar www.evidon.com.

Intrekking van toestemming tot Deelname

U kunt te allen tijde uw toestemming tot deelname aan het panel intrekken: open Ghostery, ga naar de instellingen, vink het vakje "Ghostrank inschakelen" uit en sla uw nieuwe voorkeuren op. Vanaf dat moment maakt u geen deel meer uit van het Ghostrank-panel.

Ons beleid m.b.t. gegevensuitwisseling

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde gegevens te publiceren zoals vereist door de wet, of als we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of een juridisch proces tegen ons, of om de veiligheid te beschermen van een derde persoon.

Fusie, verkoop of reorganisatie van Evidon

In het geval dat Evidon ooit een faillissement indient, of haar activa verkoopt aan of fuseert met een andere entiteit, zullen de Ghostrank-gegevens als activa van Evidon worden beschouwd die kunnen worden overgedragen.

Wijzigingen en updates

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. In dat geval zal ook de "geldig vanaf-datum" bovenaan de pagina van de privacyverklaring worden herzien. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van onze informatiepraktijken. Uw voortgezet gebruik van Ghostery dient als uw toestemming met deze Privacyverklaring en met de eventuele herzieningen of updates ervan.

Contact met Evidon

Voor toegang tot uw gegevens, vragen over onze informatiepraktijken, het delen van opmerkingen of uw bezorgdheid over Evidon's informatiepraktijken aangaande Ghostery, kunt u ons per e-mail bereiken via privacy@evidon.com, of door een brief te sturen naar onze afdeling Privacy: Privacy Department Evidon, Inc., 10 E 39th Street, 8th Floor New York, NY 10016. Ook zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op (+1) 917-262-2528.

Terug naar Ghostery…