Pictogram van Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.8.2

door apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.