Unityfox-versiegeschiedenis

1 versie

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 0.2.4.1-signed.1-signed 23.0 KiB Werkt met Firefox 8.0 en hoger

- Fail more gracefully if libunity is not available
- Make it possible to turn on verbose output without turning on logging for the entire addon manager (using the pref "extensions.unityfox.logging.enabled")
- Turn on strict mode everywhere