Twoo 1.2.2.1-signed.1-signed

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

Twoo vereist dat u de volgende Eindgebruikerslicentieovereenkomst accepteert voordat de installatie kan verdergaan:

Twoo Firefox Add-on Gebruikerslicentie en gebruiksovereenkomst

Welkom op de Twoo Firefox Add-on, te gebruiken samen met de website Twoo.com (de "Website"), beheerd door Massive Media NV, een bedrijf geregistreerd in Gent, België met ondernemingsnummer 0859.635.972 (hierna "Twoo" of "we"). Deze gebruikerslicentie en gebruiksovereenkomst vormt, samen met alle updates en bijkomende voorwaarden, de overeenkomst tussen jou en Twoo (samenvattend, deze "Overeenkomst"). Bijkomend moet je lid zijn van de Website om deze applicatie te gebruiken en moet je dus instemmen met de Algemene voorwaarden en de Privacy Policy van de Website. Deze Overeenkomst is een onderdeel van de Algemene voorwaarden van de Website, die via referentie hierin opgenomen zijn. Wij verwijzen naar http://www.twoo.com voor de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van de Website.

1.
Aanvaarding van overeenkomst.
Door het downloaden van de applicatie (de "Applicatie"), (i) aanvaard je dat je gebonden bent door deze Overeenkomst, en (ii) garandeer je dat je de autoriteit en capaciteit hebt om een dergelijke overeenkomst te begrijpen en te aanvaarden. Download de Applicatie niet als je het oneens bent met eender welk stuk uit deze Overeenkomst. Twoo kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen. Als je de Dienst na de wijzigingen blijft gebruiken ga je impliciet akkoord met de wijzigingen.

2.
Licentievoorwaarden.
Onder voorbehoud van de voorwaarden in de Overeenkomst kent Twoo je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en persoonlijke licentie toe om de Applicatie te downloaden op eender welk toestel in jouw bezit, met als enige bedoeling om jou de diensten van Twoo op de Website te laten ontvangen. Behoudens de bovenvermelde rechten uit deze licentie behoudt Twoo alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op deze Applicatie, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten. Je gaat ermee akkoord om deze Applicatie niet te gebruiken voor enige doelstelling niet vermeld in deze Overeenkomst. De Applicatie en elke andere vorm van software die gebruikt wordt op of voor de Dienst is onderdeel van de confidentiële informatie van Twoo. Je gaat ermee akkoord om deze informatie niet te delen met derde partijen. De Applicatie en de dienst die erdoor beschikbaar wordt gemaakt dienen enkel voor persoonlijk gebruik van gebruikers en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Twoo kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de Applicatie opschorten, wijzigen of stopzetten.

3.
Voorwaarden.
Deze Overeenkomst is geldig tijdens je gebruik van de Applicatie. Twoo kan op elk moment en voor om het even welke reden deze Overeenkomst en je recht en licentie om de Applicatie te gebruiken stopzetten. In het geval van zo'n beëindiging moet je onmiddellijk je gebruik van de Applicatie stopzetten en de Applicatie verwijderen van je computers, mobiele toestellen en alle andere locaties waar je de Applicatie op welke manier dan ook hebt opgeslagen. Twoo is niet verplicht je op voorhand te verwittigen over een beëindiging van je licentie om de Applicatie te gebruiken of om hier een reden voor te geven. Alle voorwaarden van deze Overeenkomst die door hun aard deze Overeenkomst kunnen overleven zullen een beëindiging ook overleven. Twoo behoudt zich het recht voor om jouw licentie om deze Applicatie te gebruiken te onderzoeken en te beëindigen als je de diensten van Twoo hebt misbruikt, als je gedrag hebt vertoond dat als onrechtmatig of illegaal gezien kan worden, of als je de Algemene Voorwaarden van de Website hebt geschonden bij je gebruik van de Applicatie.

4.
Eigendomsrechten.
De Applicatie bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmarken en andere eigendomsinformatie van Twoo, en zijn licentiegevers. Deze Overeenkomst geeft je geen recht om de eigendomsinformatie van Twoo te kopiëren, te publiceren, over te dragen, uit te voeren, te verdelen, te tonen of te verkopen. Je gaat ermee akkoord om niks van deze Applicatie te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te reverse engineeren, te decoderen of op enige andere wijze te demonteren of onder een sublicentie te laten vallen.

5.
Disclaimers.
Twoo is niet aansprakelijk voor enige incorrecte of inaccurate inhoud die gepubliceerd of beschikbaar is via de Applicatie, zij het door de gebruikers van de Applicatie of door de uitrusting of programmering van de Applicatie zelf. Twoo is niet aansprakelijk voor problemen of technische mankementen aan telecommunicatie, computers of andere uitrusting of software door gebruik van deze Applicatie. De Application en de Dienst worden beschikbaar gemaakt op een 'AS-IS' basis en Twoo ontkent expliciet enige garantie op bruikbaarheid vor een bepaald doel.

IN ZOVERRE DE TOEPASBARE WETGEVING HET TOELAAT ZAL TWOO OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, ZIJ HET DIRECT, INDIRECT, ALGEMEEN, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN OF INCIDENTEEL, VOORTKOMEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF HET GEDRAG VAN JOU OF IEMAND ANDERS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF DE DIENSTEN VAN TWOO, MET INBEGRIP VAN EN NIET GELIMITEERD AAN LICHAMELIJKE SCHADE, EMOTIONELE SCHADE EN/OF ANDERE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF DE DIENST.

6.
Andere.
Je gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst geen derde begunstigden telt, tenzij expliciet in deze Overeenkomst vermeld. Deze Overeenkomst (samen met de Algemene voorwaarden en Privacy Policy van de Website) vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Twoo wat het gebruik van de Applicatie betreft. Als een onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig zou blijken te zijn blijft de verdere Overeenkomst volledig van kracht. Deze Overeenkomst valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbank van Gent, België is bevoegd bij enig geschil in verband met de Overeenkomst of het gebruik van de Applicatie.

Terug naar Twoo…