AMO krijgt een nieuw uiterlijk. Wilt u het zien?

De nieuwe website bezoeken

Sluiten

Türkçe İmla Denetimi-versiegeschiedenis

4 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.3 2.0 MiB

Dictionary is updated.
Sözlük güncellendi.

Versie 1.2 2.0 MiB

- Sözlük kapsamı genişletildi
- Firefox 36.0 - 40.0 arası versiyonlar için güncellendi.

- Dictionary coverage is improved
- Updated for Firefox versions 36.0 - 40.0

Versie 1.0 2.0 MiB