Pictogram van Turanslit

Turanslit 1.1 Vereist herstart

door Turan Rustamli

Turanslit is transliteration tool for Azerbaijani and Turkish languages.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel