Pictogram van Tree Style Tab

Tree Style Tab 0.19.2017031101  Vereist herstart

door Piro (piro_or)

Show tabs like a tree.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel