Pictogram van Tree Style Tab

Tree Style Tab 0.18.2016111701  Vereist herstart

door Piro (piro_or)

Show tabs like a tree.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel