Pictogram van Tree Style Tab

Tree Style Tab 0.15.2015030601.1-signed

door Piro (piro_or)

Show tabs like a tree.

Deze add-on is voorlopig door Mozilla beoordeeld. Meer info