Pictogram van SmoothWheel

SmoothWheel 0.45.8.20130519.3

door Avi Halachmi

Scrolls the page smoothly when scrolling the mouse wheel (or keyboard arrows if enabled).

Eindgebruikerslicentieovereenkomst