Pictogram van Slovar za slovenski jezik

Slovar za slovenski jezik 1.0  Geen herstart

door mathjazz, Briks Software, Lan Glad

Slovar za črkovanje v slovenskem jeziku