AMO krijgt een nieuw uiterlijk. Wilt u het zien?

De nieuwe website bezoeken

Sluiten

Seznam pro Firefox - Email 4.1.1

Privacybeleid

Některé služby Softwaru pro svoje fungování vyžadují připojení se na servery Seznam u (například použití internetového slovníku). Uživatel souhlasí, že při používání dané služby (připojení na server) bude společnosti Seznam poskytnuta informace o skutečnosti, že Uživatel použil danou službu a s jakými parametry. Bez připojení na server se některá služba ani realizovat nedá.
Společnost Seznam se zavazuje, že informace odesílané na servery společnosti Seznam neposkytne žádné třetí straně, s výjimkou oprávněného nároku soudu či orgánu činného v trestním řízení v souvislosti s protiprávní činností Uživatele či třetích osob.

Mezi informace odesílané na servery společnosti Seznam patří:
• Slovník: na server se odešle překládané slovo a server zpátky pošle překlad.
• Email na Seznamu (zobrazování doručené pošty): služba se pravidelně připojuje na poštovní server a stahuje si informace o nových doručených emailech.
• S-rank (ukazatel návštěvnosti dané internetové stránky): služba odešle na server URL navštívené stránky a zpátky dostane její hodnotu s-rank.
Všechny komponenty Software, které odesílají informace na server Seznamu, lze vypnout. Vypnuté služby se stanou neaktivními a nebudou data odesílat .

Terug naar Seznam pro Firefox - Email…