Puzzle 0.6.0

door Internauta1024A

Voegt een onderdeel ‘Puzzel’ toe aan het contextmenu. U kunt de afbeelding opdelen en met de puzzel spelen.