Pictogram van PlainOldFavorites

PlainOldFavorites 1.4.1-signed.1-signed  Vereist herstart

door Alex Sirota

Use Windows and Internet Explorer Favorites directly from Firefox. No need to import, export or synchronize - the same Favorites appear...

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel