Pictogram van Patience 1

Patience 1 1.0.1-signed.1-signed Vereist herstart

door FunnyGames

Put the cards in the correct order from Ace to King.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel